Nieuws uit de gaarkeuken in Lima

Moederoverste Pocha stuurde ons deze foto van een alleenstaande moeder met haar vier kinderen. Ze zijn nog klein en lijden dikwijls honger, omdat hun moeder niet weet waar en hoe ze aan voedingsmiddelen moet komen. Ze heeft er geen geld voor.
Daarom hebben de zusters deze week boodschappen voor haar gekocht, zodat ze kan koken voor haar kinderen.
Moederoverste Pocha schrijft dat het een sterke en bewonderingswaardige moeder is, ze strijdt voor haar kinderen en wil hen, ondanks de armoede, het beste geven.

Sinds dit schooljaar (2017) komen er meerdere alleenstaande moeders met hun kinderen naar de gaarkeuken in Lima, waar ze elke schooldag een ontbijt krijgen.

Moederoverste Pocha schrijft: het voorbeeld van behulpzaamheid en naastenliefde, welke onze oprichtster
María Teresa Cámera nastreefde, motiveert ons om deze mensen, die hoopvol strijden voor een betere toekomst, lief te hebben en onder onze hoede te nemen door de weinige dingen die wij hebben met hen te delen.

 

Gaarkeuken Lima

Elke dag krijgen zo'n 60 kinderen een ontbijt van de zusters in de gaarkeuken van Lima.  Een van de kinderen is YésicaYesica met baby

Yésica is 12 jaar oud en komt sinds dit schooljaar ontbijten in de comedor van Lima. 
Yésica is vorig jaar verkracht en is daardoor zwanger geraakt.
Inmiddels is haar zoontje 6 maanden oud. 
Ondanks deze ingrijpende gebeurtenis is Yésica vastbesloten om haar studie af te ronden. Haar moeder steunt haar hierbij en past op de baby wanneer Yésica op school zit.

Zowel Yésica als haar jongere broertje krijgen elke schooldag een gevarieerd ontbijt van de zusters, zodat ze de dag goed en energiek kunnen beginnen! 

baby Yesica