Project – Los niños especiales

Los niños especiales - kinderen met een beperking


Dit project is in 2012 opgezet, nadat Moederoverste Lucia had aangegeven dat er kinderen/ jongeren met een beperking waren, die niet de mogelijkheid hadden om naar school te gaan.

Moederoverste Lucia

In Peru bestaat er wel speciaal onderwijs, maar dat is erg duur, waardoor, met name arme kinderen, daar niet naar toe kunnen. Zij kunnen dan alleen naar het staatsonderwijs, waar kinderen met een beperking helaas nog niet goed begeleid worden.

Voor ieder kind is er elk schooljaar een bedrag van € 400,- nodig, Hiervan wordt niet alleen het schoolgeld (+ uniform en schoenen) betaald, maar, indien nodig ook therapie- en medicatiekosten.

Verder ondersteunen we nog twee jongeren die niet meer naar school gaan.

Lees hier welke kinderen en jongeren we in 2022 ondersteunen