Gaarkeuken Lima

Gaarkeuken Lima - elke dag een ontbijt

De gaarkeuken in Lima, is in 2013, met behulp van geld van de Vastenactie en de Claraparochie te Aarlanderveen, van start gegaan. De gaarkeuken wordt geleid door Moederoverste Pocha.

Met deze gaarkeuken willen we kinderen, in één van de armste wijken van Lima, elke schooldag een gevarieerd ontbijt geven.

Madre Pocha
Moederoverste Pocha

In 2013 maakten 10 kinderen gebruik van de gaarkeuken. Nu, in 2018 zijn dat er 60 tot 70. De leeftijd van de kinderen is tussen de 3 en 15 jaar.

Voor ieder kind is er elk schooljaar een bedrag van  € 80,- nodig.   

Elke dag krijgen de kinderen een ander ontbijt, variërend van brood met jam en pap, tot brood met ei en melk.
Daarnaast krijgen de kinderen ook een snack mee voor op school. De ene keer is dit een koekje, een andere keer is dat yoghurt of fruit. Zo krijgen ze genoeg verschillende voedingsstoffen binnen.

Moederoverste Pocha schrijft ons dat het met alle kinderen goed gaat en dat zij zich goed “gedragen”. 
Er heerst een vriendschappelijke sfeer en iedereen is bereid om elkaar te helpen. 
Elk kind wast zijn eigen bord en beker af. Ook dit gaat allemaal heel gemoedelijk.

De kleine kinderen (van 3 jaar) worden door de zusters geholpen met eten en drinken. De meeste kinderen komen ondervoed binnen en hebben maar weinig eetlust, maar dit verandert na een aantal weken. De kinderen komen aan in gewicht en gaan er gezonder uitzien.

Ook de ouders zijn erg blij met de hulp die ze voor hun kinderen krijgen. De zusters proberen hen ook normen en waarden bij te brengen, zodat dit ook thuis nageleefd wordt. Soms is dat nog erg lastig, omdat veel ouders niet op de afgesproken bijeenkomsten komen. Zij leggen de prioriteit dan ergens anders (bijv. als ze ergens wat geld kunnen verdienen)

Toch is de wijk erg positief over het project en probeert men met elkaar om deze kinderen een goed ontbijt te geven. Geregeld krijgen de zusters wat extra, bijv. fruit, zodat ze dit aan de kinderen kunnen uitdelen.

Uiteraard willen we deze kinderen ook volgend schooljaar (en de jaren daarna) elke schooldag een ontbijt geven.

Per jaar hebben we hier een bedrag van ongeveer € 5000,- voor nodig.