Bestuur

Het bestuur van Stichting Mariposa-Peru bestaat uit 5 leden. 

Femke van Egmond-Arends is de voorzitster. Zij onderhoudt de contacten met de zusters in Peru, verzorgt de website en maakt de nieuwsbrieven. 

Thijs Arends is de secretaris-penningmeester van de Stichting. Hij verzorgt alle financien, maakt het jaarverslag en de resultatenrekening. 

Ankie Nieuwesteeg, Dick Bosch en Didi Borkus zijn onze overige bestuursleden. Zij ondersteunen bij de verkoop van onze Peruaanse spulletjes, proberen actief fondsen te werven en beslissen samen met Femke en Thijs welke projecten er ondersteund worden. 

Didi Borkus, Femke van Egmond – Arends, Thijs Arends, Dick Bosch en Ankie Nieuwesteeg.