Onze projecten

Onze projecten

We hebben drie grote projecten die we jaarlijks ondersteunen:

Project Los niños pobres (arme kinderen)
Een project wat arme gezinnen (financieel) ondersteunt. De hulp richt zich op huisvesting, onderwijs en gezondheidszorg.

Project: Los niños especiales (kinderen met een beperking)
Een project wat zich er op richt om kinderen met een beperking de mogelijkheid te geven (speciaal) onderwijs te volgen. 

Project Gaarkeuken Lima (Los predilectos de Madre Maria Teresa Camera)
Een project in de hoofdstad Lima waarbij zo’n 70 kinderen elke schooldag een ontbijt krijgen. 

Afgeronde projecten –  Maura

Afgeronde projecten – Kleuterschool Ángeles de Bondad

Afgeronde projecten – Gaarkeuken Ángeles de Bondad