Contact

De onderstaande adresgegevens kunnen worden gebruikt om in contact te komen met Stichting Mariposa-Peru.

Stichting Mariposa-Peru
Kerkallee 108
6882 AX Velp
E-mail: stichtingmariposaperu@hotmail.com

Meer informatie:
De Stichting is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder het nummer 09158687.
Rekeningnummer:  NL51INGB0001731037  t.n.v Stichting Mariposa-Peru te Velp. Of vanuit het buitenland m.b.v. de BICCODE: PSTBNL21

Stichting Mariposa-Peru is aangemerkt als een algemeen nut beogende instelling. Dit betekent dat giften en schenkingen van de belasting afgetrokken kunnen worden.  
Ons fiscaalnummer is: 8156.06.977

Klik hier voor meer informatie over periodiek schenken