Over onze Stichting

Over Stichting Mariposa-Peru

Stichting Mariposa-Peru is in Februari 2006 opgericht door Femke van Egmond-Arends.

De Stichting draait in zijn geheel door de inzet van enthousiaste vrijwilligers en is van donaties van derden afhankelijk.

Femke en Merly
Merly en Femke (2012)

In 2003 en 2004 deed Femke vrijwilligerswerk in een meisjesweeshuis en kreeg zodoende de mogelijkheid om de situatie van zeer arme kinderen van dichtbij mee te mogen maken. 
De aanblik van de sloppenwijken en de weinige hulp die deze kinderen (en hun ouders) van de overheid krijgen, raakten haar diep.
Door haar vrijwilligerswerk kwam Femke in contact met de kloosterorde  “Las Hijas de Nuestra Señora de La Piedad”  (lees hier meer over deze kloosterorde) 

Samen met deze zusters ging zij geregeld de sloppenwijken in om gezinnen te helpen.  Ze gaven gezinnen voedingsmiddelen en kleding. Door deze ervaringen ontstond er een diepe band met de zusters.

Terug in Nederland besloot Femke om samen met 4 anderen Stichting Mariposa-Peru op te richten, zodat zij de kinderen blijvend kon ondersteunen.

In de loop van de jaren werd de doelstelling steeds meer aangescherpt en werden er projecten opgezet die we blijvend ondersteunen.

Doelstelling van de Stichting Mariposa-Peru: 
Het financieren van kleinschalige projecten ten behoeve van arme kinderen en hun ouders in Peru.

Deze projecten richten zich op:
1) Gezondheidszorg
2) Onderwijs
3) Huisvesting

Jaarlijks ondersteunen wij
3 grote projecten:
Los niños pobres
Los niños especiales
Gaarkeuken Lima

De Stichting is aangemerkt als een Algemeen Nut Beogende Instelling.

Uw bijdrage is van harte welkom!

U kunt uw gift overmaken op:
NL51 INGB 000 1731037  
t.n.v Stichting Mariposa-Peru te Velp