Over onze Stichting vervolg

 

Terug in Nederland besloot Femke om samen met 4 anderen Stichting Mariposa-Peru op te richten, zodat zij de kinderen blijvend kon ondersteunen. 

In de loop van de jaren werd de doelstelling steeds meer aangescherpt en werden er projecten opgezet die we blijvend zullen ondersteunen. 

Femke met Peruaans meisje

Doelstelling van de Stichting Mariposa-Peru: 

Het financieren van kleinschalige projecten ten behoeve van arme kinderen en hun ouders in Peru.

Deze projecten richten zich op:

1) Gezondheidszorg
2) Onderwijs
3) Huisvesting

Onze 3 grote projecten:

Yoshimar verkleind